Mērnieks vai tā loma topogrāfijā

Saskaņā ar pašreizējo terminoloģiju, pati ģeodēzija ir un būs jebkāda objekta atrašanās vietas noteikšana, kā arī tā lieluma un pašas formas aprakstīšana. Šai zinātnei ir cieša saikne ar matemātiku, fiziku un ģeometriju. Pateicoties ģeodēzijai, tika radītas koordinātu noteikšanas sistēmas, kā arī uzbūvēti ģeodēziskie tīkli un noteikti punkti uz zemes virsmas. Pats topogrāfiskais plāns palīdz orientēties zemes virsū, bet mērnieks ļauj tieši noteikt kam kāds zemes gabals pieder, un pēc tam būs izsniegts zemes robežu plāns, kas likumiski nosaka robežas. Bez šaubām šodien Latvijas mērnieks tiešām ir tik pieprasīts, tā kā tiek daudz precizētas robežas un cilvēki saņem savu zemi atpakaļ.

Uzzini vairāk – https://www.geodezists.lv/

Galvenās jomas plašajā ģeodēzijā

Nav noliedzams, ka, ka ģeodēzija jau ir diezgan daudzveidīgs termins, un katrām vajadzībām bija izdalīti īpasi virzieni, lai īstenotu iecerēto. Šeit tiek izdalīta augstākā ģeodēzija, kur mērnieks veic mērījumus zemeslodes apmēros, nākamā jau ir zemākā vai arī topogrāfija jeb mērniecība, priekš tam, lai noteiktu savstarpējo attālumu un lielumu netālu esošiem objektiem. Protams vel ir pieejamas kartogrāfija un ari inženierģeodēzija, kurā kartogrāfija palīdz veidot kartes, bet otrā tiek pielietota būvniecībā un citos procesos. Latvijā pastāv zemes kadastrs, kurā, pēc tāda procesa kā kadastriālā uzmērīšana veikšanas, tiek apvienota informācija par zemes īpašumiem un apmēriem, un ir meliorācijas kadastrs, kur jau dati ir par ūdensnotekām, aizsargdambjiem, sūkņu stacijām, drenāžas sistēmām valsts līmenī.

Latvijas mērnieks, pie kura drīkst tikt pasūtīta kadastrālā uzmērīšana

Patlaban tad ir tik daudz iekārtu, lai realizētu nepieciešamos izmērījumus, ka parastajam cilvēkam par to nav nekādas skaidrības, taču jau ir speciālisti, kas nodrošina pilu pakalpojumu piedāvājumu. Izvēloties kompāniju, priekš tam, lai noskaidrot cik dziļi ir karjeri, nepieciešams pārliecināties, ka šiem specialistiem ir viss nepieciešamais aprīkojums. Šajā gadījumā nevarēs iztikt bez tādas lietas, kā lāzerskenēšana un 3d skenēšana. Ja Jums nepieciešams sadalīt savu zemes gabalu, Jums būs nepieciešami zemes ierīcības projekti, šeit Latvijas mērnieks ne vien izstrādā projektu, bet arī realizē to, bet Jums pēc tam tiks izsniegts pavisam jauns robežu plāns. Bez šaubām, ja nepieciešama topogrāfija cena ir ne maz svarīgs faktors, ieteicams salīdzināt vairākas kompānijas un izvēlēties pretimnākošāko.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *